نویسنده : انجمن منطق - 1396/02/27

دکتر سیاوش شهشهانی دانشگاه صنعتی شریف

انجمن منطق ایران برگزار می کند

دکتر سیاوش شهشهانی

دانشگاه صنعتی شریف

افسانه گرایی و استعاره

در فلسفه ریاضی

مکان:  

تهران،پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس،

دانشکده علوم انسانی،  طبقه چهارم، سالن  علامه جعفری

 

: زمان

چهارشنبه،27 اردیبهشت 1396،

ساعت 4بعدازظهر

نظرات کاربران
   
   
   

© Company 2013