نویسنده : انجمن منطق - 1395/12/13

اعضاء هیئت مدیره:

دکتر محمد اردشیر (رئیس انجمن)

دکتر اسدالله فلاحی (نایب رئیس انجمن)

دکتر مجید علیزاده (خزانه‌دار)

دکتر مسعود پورمهدیان

دکتر داود حسینی

دکتر هومن محمد قربانیان

دکتر سیدنصرالله موسویان

بازرس:

آقای حاتم معلم

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

دکتر علیرضا مفیدی

دکتر غلامرضا ذکیانی

بازرس علی البدل:

خانم مینا محمدیان

نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013