نویسنده : انجمن منطق - 1395/12/13

اعضاء هیئت مدیره:

دکتر ضیاء موحد (رئیس انجمن)

دکتر محمد اردشیر (نایب رئیس انجمن)

دکتر لطف الله نبوی (خزانه‌دار)

دکتر داود حسینی

دکتر سیدنصرالله موسویان

بازرس:

آقای هومن محمد قربانیان

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

دکتر مجید علیزاده

دکتر اسدالله فلاحی

نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013