نویسنده : انجمن منطق - 1395/12/13

اعضاء هیئت مدیره:

دکتر ضیاء موحد (رئیس انجمن)

دکتر رضا محمد زاده (نایب رئیس انجمن)

دکتر لطف الله نبوی (خزانه‌دار)

دکتر محمدعلی اژه‌ای

دکتر فر شته نباتی

دکتر محمد اردشیر (افزوده شده در انتخابات مجمع عمومی سال 1391؟)

دکتر سیدنصرالله موسویان (افزوده شده در انتخابات مجمع عمومی سال 1391؟)

بازرس:

آقای هومن محمد قربانیان

نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013