نویسنده : انجمن منطق - 1395/12/13

اعضاء هیئت مؤسس:

آیت الله سید حسن مصطفوی

دکتر مرتضی حاج حسینی

دکتر ضیاء موحد محمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر محمد علی اجیه

دکتر لطف الله نبوی

دکتر رضا محمد زاده

دکتر سید محمد علی حجتی

دکتر فر شته نباتی

دکتر عباس گوهری

نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013