نویسنده : انجمن منطق - 1394/02/29

دکتر مسعود پورمهدیان

گروه منطق ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می­کند

 

 

مدل تئوری اعداد حقیقی با تابع نمایی

 

 

دکتر مسعود پورمهدیان

گروه ریاضی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 

 

 

مکان:  تهران ، خیابان حافظ، دانشگاه امیرکبیر

دانشکدۀ ریاضی، طبقۀ سوم، اتاق کنفرانس

 

زمان: سه‌شنبه، 29 اردیبهشت 1394 ، ساعت  16-18

نظرات کاربران
   
   
   

© Company 2013