نویسنده : انجمن منطق - 1392/01/01

گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامۀ سمینارهای فلسفي - منطقي نيم‌سال نخست 92-93 را اعلام كرد.

برنامه سمینارهای گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران

8/7/1392

ترم‌های کلی و مساله بی‌مایگی

رضا سلطانی


 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

22/7/1392

آراء محموده در اندیشه ابن‌سینا

فاطمه ذوالحسنی


 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

6/8/1392

منطق‌های ربط پیش‌جدولی

اسدالله فلاحی


 

مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه  ایران

20/8/1392

عینیت مفهومی صفات واجب‌الوجود از نظر ابن‌سینا

سیاوش اسدی


 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

4/9/1392

واقعا کمی تغییر تفاوتی نمی‌کند؟

داود حسینی


دفاعی از رواداری

دانشگاه تربیت مدرس تهران

18/9/1392

نظریه موجهات زمانی ابن‌سینا

لطف‌الله نبوی


بنیادهای یونانی و گسترش‌های ایرانی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

9/10/1392

سمنتیک بر پایه نظریه برهان

مرتضی مزگی‌نژاد


 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

زمان: دوشنبه ساعت 13 تا 15مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن

نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013