نویسنده : - 1393/09/11

انجمن منطق ایران دومین همایش سالانۀ خود را به همراه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در 25 و ۲۶ آذر ۹3 در دانشگاه تهران برگزار مي‌كند. جدول سخنراني‌ها در زير آمده است :


سه ­شنبه 25 آذر

ساعت

برنامه

9

دریافت کارت سمینار


هماهنگی و دریافت فایل پاورپوینت سخنرانان

9:30 10:00

افتتاحیه سمینار


سخنرانی ریاست محترم انجمن منطق ایران، ضیا موحد


ریاست جلسه: محمد اردشیر، دانشگاه شریف

10:00 11:00

مهرنوش صدرزاده

دانشگاه کوئین مری، انگلستان


Linear Algebraic Semantics for Natural Language

11:00- 11:30

پذیرایی

11:30 - 12:00

سید محمدعلی حجتی، علیرضا دارابی

دانشگاه تربیت مدرس


بازخوانی قاعدۀ نقض تالی در منطق سینوی

12:00 - 12:30

سمیه تاری

دانشگاه تبریز


Smoothness in Weakly O-minimal Structures

12:30 - 14:00

صرف ناهار


ریاست جلسه: مجید علیزاده، دانشگاه تهران

14:00 15:00

اسفندیار اسلامی

دانشگاه کرمان


معرفی منطق جبری جامع

15:00 - 15:30

پذیرایی

15:30 - 16:00

اسدالله فلاحی

مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران


منطق ربط نزد شمس­الدین سمرقندی

16:00 - 16:30

مقداد قاری

پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)


The Surprise Test Paradox in Quantified Logic of Evidence


چهارشنبه 26 آذر


ریاست جلسه: ضیاء موحد، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

10:00 11:00

سید نصرالله موسویان

پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)


Originalism, Concepts, Contents, and Beliefs

11:30 - 12:00

پذیرایی

11:30 - 12:00

داوود حسینی

دانشگاه تربیت مدرس


ابهام در جهان - مدلی فراارزشگذارانه

12:00 - 12:30

علی صادق دقیقی ( و همکاران )

دانشگاه امیرکبیر(IPM ، CUNY، آکادمی علوم جمهوری چک)


On the Independent Nature

of Global &Well-founded Universes of Mathematics

12:30 - 14:00

صرف ناهار


ریاست جلسه: دکتر مسعود پورمهدیان، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

14:00 15:00

سید محمد باقری

دانشگاه تربیت مدرس


منطق پیوسته و پارَک­های آن

15:00 - 15:30

پذیرایی

15:30 - 16:30

اختتامیه


 برای دریافت فایل جدول سخنرانی ها از لینک زیر استفاده کنید

جدول سخنرانی ها


نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013