نویسنده : انجمن منطق - 1393/03/07

گزارش مجمع عمومی گزارش چهارمین همایش سالانه منطق ریاضی و کاربردهای آن درگذشت پیتر گیچ .....

گزارش مجمع عمومی براساس ماده 10 اساسنامه های انجمن های علمی، مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضا پیوسته انجمن رسمیت پیدا می کند و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر می شود. ..............

 برای دریافت فایل خبر نامه از لینک زیر استفاده کنید


خبر نامه شماره 4


نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013