نویسنده : انجمن منطق - 1393/01/22

فراخوان مقاله: انجمن منطق ایران دومین سمینار سالانه خود را در آبان ماه 1393 در تهران برگزار می کند. حوزه های پژوهشی مرتبط عبارت اند از: 1. منطق ریاضی / 2. منطق فلسفی / 3. فلسفه ریاضیات / 4. فلسفه منطق / 5. منطق قدیم / 6. تاریخ منطق / 7. منطق و علوم رایانه / 8. منطق کاربردی / 9. منطق و روش شناسی / 10. آموزش منطق

باسمه تعالی
 
فراخوان مقاله
 
دومین سمینار سالانه انجمن منطق ایران
 
انجمن منطق ایران دومین سمینار سالانه خود را در آذر ماه 1393 در تهران برگزار می کند. حوزه های پژوهشی مرتبط عبارت اند از:
 
1. منطق ریاضی / 2. منطق فلسفی / 3. فلسفه ریاضیات / 4. فلسفه منطق / 5. منطق قدیم /
 
6. تاریخ منطق / 7. منطق و علوم رایانه / 8. منطق کاربردی / 9. منطق و روش شناسی /
 
10. آموزش منطق
 
از علاقه مندان دعوت می شود تا خلاصه مقالات خود را، بین 1200 تا 1500 کلمه، به آدرس زیر ایمیل کنند:  ial2014conference@gmail.com
 
پایان مهلت ارسال مقالات 30 ام خرداد ماه 1393 است.
 
نظر به همکاری گروه منطق ریاضی پژوهشگاه دانشهای بنیادی با انجمن منطق ایران، سمینار سالانه "منطق ریاضی و کاربردهای آن" در سال 1393 برگزارنمی گردد. از تمامی علاقمندان شرکت در این سمینار خواهشمندیم تا در دومین سمینار سالانه انجمن منطق ایران مشارکت نمایند.
 
شورای علمی:
 
محمد اردشیر(دانشگاه صنعتی شریف)،
 
مسعود پورمهدیان (دانشگاه صنعتی امیر کبیر و پژوهشگاه دانشهای بنیادی)، و
 
ضیاء موحد (موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران)
 
نتیجه ارزیابی مقالات تا 30 ام شهریور ماه 1393 به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
 
با سپاس پیشاپیش
 
هیأت مدیره انجمن منطق ایران

نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013