برنامه و چکیدۀ مقالات

سخنرانان مدعو:ضیاء موحد (موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) محمد گلشنی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی) فاطمه سیفان (دانشگاه ارلانگن) ... بیشتر بخوانید ...

سخنرانی های علمی
رویدادها و همایش ها
  • 26 آبان ماه 1395 مدل و معنا

    علیرضا مفیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و آی پی ام   بیشتر بخوانید ...

  • 30 تیر ماه 1395 منطق ربط منطق ارتباط میان مقدمات و نتیجه

    در منطق ریاضی، «پارادوکس‌های استلزام مادی» به قضیه‌ها و استنتاج‌هایی در این منطق گفته می‌شود که میان مقدم و تالی، یا میان مقدمات و نتیجۀ آنها ارتباطی وجود ندارد، برای نمونه، استنتاج هر گزاره از تناقض.   بیشتر بخوانید ...

  • 29 اردیبهشت ماه 1395 شواهد غیر قطعی از منظر منطقهای توجیه فازی

    منطقهای توجیه خانواده جدیدی از منطقهای موجهات می‌باشند. آرتموف در سال 1995 اولین منطق توجیه را با نام منطق اثباتها‎ معرفی کرد   بیشتر بخوانید ...

آخرین مطالب

© Company 2013