(اطلاعیه دوم) فراخوان مقاله

انجمن منطق ایران ششمین همایش سالانه خود را با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بینادی در 10 و 11 بهمن ماه 1397 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند. ... بیشتر بخوانید ...

سخنرانی های علمی
رویدادها و همایش ها
  • 25 مهر ماه 1397 ابن سینا علیه افلاطونگرایی در ریاضیات

    دیدگاه افلاطون دربارهی اشیاء ریاضی متکی بر دو باور اصلی است: (1) اشیاء ریاضی وجود مستقل غیرمادی دارند. (2) اشیاء ریاضی نسبت به اشیاء فیزیکی تقدم دارند   بیشتر بخوانید ...

  • 26 اردیبهشت ماه 1397 ریاضیات ساختارهای اهلی

    علی رغم شکست برنامه هیلبرت در اصل‌بندی سرتاسری ریاضیات، روش‌های صوری در منطق ریاضی در بسیاری از شاخه‌های ریاضیات در شناخت ساختارهای مورد علاقه در این حوزه‌ها نقش موثر و بعضاً تاثیرگذاری را ایفا نموده است.   بیشتر بخوانید ...

  • 2 اسفند ماه 1396 منطق رواقی: گذشته و حال

    چگونه آموزه‌های منطقی رواقی به تدریج پس از دوره‌ی باستان پسین، به محاق فراموشی سپرده شده و چرا در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم دوباره مورد توجه قرار گرفتند.   بیشتر بخوانید ...

© Company 2013