چهارمین سمینار سالانه انجمن منطق ایران(اطلاعیه دوم)

انجمن منطق ایران چهارمین سمینار سالانه خود را با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بینادی و دانشگاه صنعتی شریف در یکم و دوم دی ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند. ... بیشتر بخوانید ...

سخنرانی های علمی
رویدادها و همایش ها
  • 30 تیر ماه 1395 منطق ربط منطق ارتباط میان مقدمات و نتیجه

    در منطق ریاضی، «پارادوکس‌های استلزام مادی» به قضیه‌ها و استنتاج‌هایی در این منطق گفته می‌شود که میان مقدم و تالی، یا میان مقدمات و نتیجۀ آنها ارتباطی وجود ندارد، برای نمونه، استنتاج هر گزاره از تناقض.   بیشتر بخوانید ...

  • 29 اردیبهشت ماه 1395 شواهد غیر قطعی از منظر منطقهای توجیه فازی

    منطقهای توجیه خانواده جدیدی از منطقهای موجهات می‌باشند. آرتموف در سال 1995 اولین منطق توجیه را با نام منطق اثباتها‎ معرفی کرد   بیشتر بخوانید ...

  • 25 فروردین ماه 1395 نظریۀ گلوآن‌ها؛ دربارۀ هیچ و همه‌چیز

    دانشکدۀ ریاضیات و علوم کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق 304   بیشتر بخوانید ...

آخرین مطالب

© Company 2013